Lnhwater

Strategisk planlægning og klimatilpasning af afløbssystemer

Hvem er vi

LNH water Aps er et lille rådgivende ingeniørfirma med speciale i de nyeste metoder inden for strategisk planlægning og klimatilpasning af afløbssystemer. Det er centralt for værdien af strategiplaner og numeriske beregningsmodeller, at ejerskab og kompetencer er forankret i den forvaltning/virksomhed, der skal administrere og styre projekterne og udviklingen. Med udgangspunkt heri udgør vidensdeling, undervisning, oplæring og mentorordninger centrale elementer i vores rådgivning.

LNH water blev etableret af Lina Nybo Jensen i 2008 med det formål at yde specialist rådgivning i tæt samarbejde med kunderne.

Vores kompetencer

Hos LNH water er vi eksperter i udvikling og anvendelse af kvantitative værktøjer til strategisk overblik og analyse af komplekse afløbssystemer. Vi laver metode- og softwareudvikling med udgangspunkt i vores kunders behov, og prioriterer vidensopbygning hos vores kunder højt.

MOPS

Software til datahåndtering, generering af delmodeller og modelreduktion i forbindelse med opbygning af rørmodeller. Kernefunktioner omfatter import og opdatering af ledningsregistrering, implementering af scenarier og udskrift af modeller til Mike Urban, SWMM og QGIS. Flere af de største forsyningsselskaber i Danmark anvender MOPS til strategisk planlægning.

Kortlægning af overfladen

Vi er eksperter i kortlægning af befæstede arealer i meget høj rumlig opløsning til afstrømningsanalyser i relation til hydraulisk modellering med afløbssystemmodeller. I vores kortlægning kombinerer vi mange forskellige datatyper, herunder flybilleder og GeoDanmark data (alle offentligt tilgængelige), og analysemetoder for at sikre det bedst mulige resultat.

Undervisning og sparring

LNH water tilbyder specialdesignede undervisningsforløb indenfor områderne GIS (QGIS og ArcGIS), afløbssystemmodeller og hydraulisk modellering. Herudover arbejder vi med mentorordninger og struktureret oplæring i relation til vores kerneydelser som en del af vores fokus på vidensdeling og opbygning af kompetencer hos vores kunder.

Hydraulisk modellering

Vi arbejder med hydraulisk modellering med fokus på forståelse af komplekse systemer i relation til strategisk planlægning af afløbssystemer. Foruden selve den klassiske hydrauliske modellering i rørmodeller og på overfladen, omfatter vores ydelser også understøttende analyser, herunder måleprogrammer, opmåling af regnvandsbassiner og skadesberegninger.