Hvem er vi


LNH water Aps er et lille rådgivende ingeniørfirma med speciale i de nyeste metoder inden for strategisk planlægning og klimatilpasning af afløbssystemer. Det er centralt for værdien af strategiplaner og numeriske beregningsmodeller, at ejerskab og kompetencer er forankret i den forvaltning/virksomhed, der skal administrere og styre projekterne og udviklingen. Med udgangspunkt heri udgør vidensdeling, undervisning, oplæring og mentorordninger centrale elementer i vores rådgivning.

LNH water blev etableret af Lina Nybo Jensen i 2008 med det formål at yde specialist rådgivning i tæt samarbejde med kunderne.