Lnhwater

MÅLEPROGRAMMER

MÅLEPROGRAMMER

Målinger er centrale for validering af afløbsmodeller. Typisk findes der allerede permanente niveaumålere og enkelte vandføringsmålere i forbindelse med forsyningernes SRO-system samt SVK nedbørsmålinger, men for tilstrækkelig validering af de hydrauliske modeller, er det ofte vigtigt at gennemføre en række målekampagner.

Hos LNH water tilbyder vi rådgivning i hele processen omkring måleprogrammer. Dette omfatter blandt andet:

  • Tilrettelæggelse af måleprogram og identificering af optimale placeringer.
  • Analyse og kvalitetssikring af måledata.
  • Efterfølgende validering af afløbsmodellerne.

Lina Nybo Jensen fra LNH water er medlem af Arbejdsgruppen vedr. anvendelse af målinger til forbedring af planlægningsgrundlaget, som er nedsat af Spildevandskomiteen.