Lnhwater

SOFTWARE

LNH water udvikler egne software programmer til håndtering af data og modelopbygning. Dels generelle software programmer, dels specifikke programmer efter den enkelte kundes behov og ønsker.

MOPS – ModelOPbygningsSystem

MOPS er et værktøj til håndtering af data, generering af delmodeller og modelreduktion i forbindelse med opbygning af rørmodeller. Hovedformålet med MOPS er håndtering af data og modeller for styringsstrategier, klimatilpasning, skybrudsprojekter, renovering, vandplaner og separatkloakering.

MOPS er udviklet som en Microsoft Access database. MOPS er implementeret i flere af de største forsyningsselskaber i Danmark.

Kontakt Lina Nybo Jensen eller Nanna Høegh Ravn for mere information eller for en fysisk præsentation af MOPS.

KENY

Værktøj til udvælgelse af regn fra KMD filer indeholdende nedbørsmålinger fra Spildevandskomiteens regnmålersystem (SVK). Enkeltstående regnhændelser kan udvælges bl.a. på baggrund af intensiteter, volumen og akkumuleret volumen. Ydermere udarbejdes en jobliste til LTS beregninger (langtidssimuleringer) og de oprindelige KMD filer komprimeres for en mere effektiv arbejdsgang. KENY er et gratis “open source” værktøj, hvilket giver mulighed for at implementere yderligere funktionalitet samt indarbejdelse af eventuelle rettelser.

Vil du vide mere?