Lnhwater

DIGITAL OPMÅLING AF BASSINER

Digital opmåling af bassiner

LNH water tilbyder digital opmåling af åbne regnvandsbassiner til brug ved beregning af bassin-volumener og højde-areal kurver. Opmålingen er udelukkende digital og udføres ved analyse af data fra Danmarks Højdemodel (DK-DEM). Den digitale opmåling udføres primært ved brug af QGIS. 

DK-DEM omfatter et større (og stigende) antal (+10 i 2020) nært beslægtede højdedata produkter, som varierer alt efter det primære anvendelsesformål, herunder DHM/Terræn som anvendes som grundlæggende data til den digitale opmåling af åbne regnvandsbassiner. Dataindsamlingen til DHM/terræn bliver udført af luftbårne Light Detection and Ranging (LiDAR) målinger. Der indsamles information om terræn-koter i ca. 4-4,5 punkter pr. kvadratmeter, hvilket giver en gennemsnitlig rumlig opløsning på ca. 0,4 m for de resulterende dataprodukter. Målinger med LiDAR foretages ved at beregne tiden det tager høj-frekvens pulser (som udsendes fra sensoren på opmålingsflyet) at ramme et objekt på overfladen og returnerer til laseren. Tiden kan herefter omregnes til afstand og højde over hav-niveau da flyvehøjden er kendt.