Lnhwater

STRATEGISK PLANLÆGNING OG KLIMATILPASNING AF AFLØBSSYSTEMER

STRATEGISK PLANLÆGNING OG KLIMATILPASNING AF AFLØBSSYSTEMER

Alt vi arbejder med hos LNH water støtter op om vores overordnede mission, som er at give den bedste rådgivning indenfor strategisk planlægning og klimatilpasning af afløbssystemer. Det er centralt for vores rådgivning at det understøtter og danner grundlag for en omkostningseffektiv, klimatilpasset og miljøvenlig udvikling af fremtidens afløbssystem. Til at understøtte dette, udvikler og anvender vi metoder og software indenfor en række beslægtede områder, herunder hydraulisk modellering, måleprogrammer, overfladekortlægning og digital opmåling af bassiner. Dette udmønter sig i særdeleshed i analyser og værktøjer som giver overblik og bidrager til øget forståelse af komplekse systemer på mange forskellige detaljeringsniveauer. Med udgangspunkt heri har vi blandt andet udviklet softwaren MOPS (ModelOPbygningSsystem), som er et værktøj til håndtering af data og modeller for afløbssystemmodeller, herunder styringsstrategier, klimatilpasning, skybrudsprojekter og områdeplaner.

Vi ser det som afgørende at kompetencer og viden er forankret i den forvaltning/virksomhed, som administrerer og styrer projekterne, hvorfor undervisning, vidensdeling og mentorordninger er centrale elementer i vores rådgivning. På den måde understøttes det, at de gode løsninger er fremtidssikrede og velovervejede.