Lnhwater

SAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBE JDSPARTNERE

SAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBE JDSPARTNERE

LNH water samarbejder med en række forskellige private virksomheder og offentlige vidensinstitutioner. Dette er med til sikre at vi altid er up-to-date med den nyeste viden indenfor vores fagområde og fortsat kan udvikle nye metoder og værktøjer til glæde for vores kunder. Herudover deltager vi i flere forskellige faglige netværk indenfor områderne miljø, vand og klimatilpasning.

Samarbejdspartnere

Danmarks Tekniske Universitet

       DTU Space
       DTU Miljø
       DTU Management

Københavns Universitet

      Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Birgit Paludan
Hydroinform
Kjartan Ravn Consult ApS

Netværk

Danmarks Miljøteknologiklynge – CLEAN.
Det Nationale Netværk for Klimatilpasning – DNNK.