Lnhwater

RISIKOKORTLÆGNING

RISIKOKORTLÆGNING

En risikokortlægning udarbejdes ved at kombinere oversvømmelseskort med information om placeringen af værdier (bygninger, veje mm.) som kan blive beskadiget. Kortlægningen viser hvor stor risikoen er for oversvømmelse i forbindelse med forskellige nedbørshændelser, og illustreres ofte ved brug af risikokort, som viser den forventede årlige skade indenfor for et givent opland (kloak/hydrologi).


Hos LNH water har vi stor erfaring med risikokortlægning, og vores analyser følger altid de nyeste retningslinjer og anbefalinger på området. Vores oversvømmelseskort udarbejdes ved beregninger foretaget med en dynamisk hydraulisk model med udgangspunkt i en hydrologisk tilpasset højdemodel. Vores værdikortlægning tager udgangspunkt i de nationale standardskadeværdier, men vil også i mange tilfælde være tilpasset den lokale kontekst, hvor bedre data måtte være tilgængelige.

Vi samarbejder med DTU om udvikling af bedre værktøjer til samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med klimatilpasning til oversvømmelser fra skybrud og stormfloder. DTU’s model for Skadesøkonomi til beregning af skader ved oversvømmelser på tværs af delkomponenter (f.eks. bygninger, virksomheder, transport, helbred m.fl.) er nu tilgængelig fra nedenstående link. Modellen er lavet som en ArcGIS model og er gratis ved korrekt kreditering. Hent modellen her.

Kontakt Per Skougaard Kaspersen for mere information om hvad vi kan tilbyde i forhold til risikokortlægning.