Lnhwater

KORTLÆGNING

Overfladekortlægning

En detaljeret geografisk kortlægning af forskellige overfladetyper og deres befæstelsesgrader i meget høj opløsning til anvendelse som input til afløbsmodeller, afstrømningsanalyser og oversvømmelsesmodellering i byområder. Kortlægningen er baseret på offentligt tilgængelige data, som opdateres regelmæssigt, herunder GeoDanmark-data og flybilleder. Kortlægningen udføres ved brug af Geografiske Information Systemer (primært QGIS).

Hovedleverancerne fra kortlægningen omfatter 

  • Et raster datasæt indeholdende information om overfladetype (15-20 forskellige klasser) med en pixelstørrelse på 12.5cm
  • Et vektordatasæt (shp. fil) med oplande indeholdende information om arealet af hver overfladetype samt en samlet befæstelsesgrad for hvert opland.
  • Dokumentation af kortlægningen, kvalitetssikring og eventuel sammenligning med tidligere analyse.  

Det anbefales at den fulde kortlægning opdateres hver ca. 3 år, samt at der hvert år foretages en mindre analyse af omfanget af ændringer i det forgangne år. 

Kontakt Per Skougaard Kaspersen for mere information om overfladekortlægning.