Lnhwater

HYDRAULISK MODELLERING

HYDRAULISK MODELLERING

Hos LNH water er vi eksperter i hydraulisk modellering med fokus på analyse og forståelse af komplekse systemer i relation til strategisk planlægning og klimatilpasning af afløbssystemer. Foruden den klassiske hydrauliske modellering i rørmodeller og på overfladen (1D, 1D-1D, 1D-2D), tilbyder vi rådgivning og special-designede kvantitative analyser, som giver overblik og indsigt i afløbssystemets funktionalitet på et system-niveau. Vores analyser giver en bedre forståelse af flowdynamikken i afløbssystemet og gør det blandt andet muligt at identificere områder med kapacitetsproblemer/overskydende kapacitet i den nuværende infrastruktur. Dette er med til at sikre et solidt grundlag for en omkostningseffektiv og bæredygtig anvendelse og udvikling af afløbssystemet.

I forbindelse med arbejdet med hydraulisk modellering er vi specialister i anvendelse af de mest almindelige kommercielle software-pakker herunder MIKE URBAN/FLOOD og SWMM. Herudover udvikler vi vores egne special-designede og skræddersyede hydrauliske beregningsmodeller og mindre hjælpeværktøjer, ofte i tæt samarbejde med vores kunder.