Lnhwater

RÅDGIVNING

Hos LNH water er vi eksperter i strategisk planlægning af komplekse afløbssystemer og klimatilpasning. Vores kerneydelser omfatter opbygning og vedligeholdelse af rørmodeller, hydraulisk modellering, overfladekortlægning, måleprogrammer, digital opmåling af regnvandsbassiner, undervisning og skadesberegninger.

Book et møde med os